консултиране

Консултиране

B-have Ви предлага бизнес консултиране и личностно консултиране. Въпреки разликите общото е, че и в двата случая имаме една или няколко заявки зададени от клиента, върху които работим.

В “Подход” е описан процеса на бизнес консултиране и инструментите, които използваме. От b-have сме насочени към процесите в човека и между личностите в групата. Това определя и темите, при които можем да сме Ви полезни, представени в “Основни теми”. Тези общо представени основни теми са по-конкретно представени в конкретни работни аспекти като:
Организационна култура
Подбор, мотивация и задържане
Мениджмънт и лидерство
Продажби и връзки с клиенти
Баланс работа – личен живот
Ефективни екипи и управление на конфликти
Безопасност

Всеки един аспект от изброените е свързан с всички останали и независимо каква точно е заявката Ви, промяната на един компонент ще окаже влияние и на другите. Това е част от цялостния подход при консултирането и поради това от b-have винаги Ви обръщаме внимание на цялостния ефект за Вашия бизнес.

Личностното консултиране често върви успоредно с бизнес консултирането. Тук отново една от целите е по-висока ефективност, както и лична удовлетвореност, адаптивност и лична осъзнатост. Това постигаме чрез:
Коучинг
Психологическо консултиране
Менторинг