резултат

Дълготраен ефект

По-дълготраен резултат получаваме, когато:

Обучението е планирано според потребностите на групата (заявка от клиента)

Материалът е съобразен с възможностите на участниците (методология);

Поставени са ясни цели и критерии (измерване на резултати).

“Едно обучение пролет не прави.”

Доказано е, че положителният резултат от едно корпоративно обучение, без то да бъде обвързано и с други мерки, се запазва средно 6 месеца. Резултатите са видими и измерими. В този период желаното поведение може да бъде интегрирано трайно в организацията.

Но дори и тогава този ефект е до 9 месеца. Обучението е само част от мерките за постигане на желания ефект в по-дългосрочен план.

За най-оптимален резултат критериите, с които измерваме ефективността на едно обучение, следва да бъдат интегрирани и в критериите за оценка на представянето.