Екип

Човек успява да реализира своите проекти бързо и качествено само с подкрепата на другите, особено ако задачите са по-сложни и трудоемки. Обществото ни е устроено така, че да работим заедно и да се отплащаме за тази помощ. Отплатата не са само пари, а всичко, за което другите са склонни да разменят своите усилия – любов, подкрепа, закрила, сигурност и т.н.

За да постигаме целите си, ние се обединяваме в групи – семейни, работни, по интереси (хоби). Така членовете на една група би следвало да споделят общи цели и за да ги постигнат, да обединяват усилията и компетенциите си.

На практика, както добре знаем,  ситуацията е доста по-сложна и е свързана с груповата динамика – поведение задвижено от желание за власт, страх, доверие, защита и други лични мотиви. За да е още по-лесно – членовете на една група участват и в други групи.

Някои групи са формални, а други неформални. В бизнеса наричаме формалната група “Екип”. За да постигне един екип своята цел следва членовете му да разполагат с необходимите за груповата дейност ресурси, включително знания и умения и всички те да приемат и желаят постигането на общата цел. Екип без цел не може да функционира ефективно.