Комуникация

Възникването на езика се приема за един от най-големите скокове в еволюцията на човека. Езикът ни е позволил да се обединяваме в групи и да споделяме абстрактни мисли. Днес ние мислим с думи и докато няма дума за нещо, то не съществува.

Комуникацията е сложен процес на кодиране и декодиране на съобщения и излиза далеч извън рамката на езика. Освен вербалната комуникация, върху която се съсредоточаваме като разумни същества, нашите възприятия и поведение се влияят и от невербални и паравербални сигнали. 

При общуването между хората е доказано, че вербалната комуникация предава само около 20% от информацията необходима ни, за да вземем решение. Облекло, жестове, мимики, тоналност и сила на гласа, промяна в пигмента на кожата, аромат, промяна в размера на зениците, овлажняване на очите и още много други са от много по-голямо значение при една директна комуникация, отколкото чисто вербалното ѝ послание. Разпознаването и разбирането на невербалните и паравербалните сигнали в общуването са ключът към успешни преговори, ефективни екипи и доволни клиенти.