Менторинг

Най-лесно достъпният инструмент за развитие на социални и управленски компетенции на Ваш служител е именно менторинг. При него се задават ясни рамки на служителя и с упражнение той развива желаните качества. Тук отговорността към служителя за неговото развитие е по-ниска в сравнение с другите инструменти за личностно развитие предлагани от b-have. Имено поради тази причина е идеален инструмент за начална подготовка на Ваш служител на нова ръководна позиция, когато натрупа знания и опит чрез коучинг ще има възможност да оптимизира резултатите си.