Подбор, мотивация и удовлетвореност от труда

При подбора на персонал не търсим най-добрия изобщо, а най-подходящия за компанията. Този, който ще се чувста “у дома”, този който ще разбере какво искаме от него и ще е щастлив да ни го предостави точно както го искаме. Този, който ще е полезен за екипа и екипът ще е полезен за него.

Мотивирането на служителите в организацията е основният начин те да бъдат ангажирани и удовлетворени от труда. Вече описахме, че мотивацията е изключително и само вътрешна за всички хора, но това не означава, че като работодатели не можем да влияем върху нея. Това става най-лесно при подбора, както описахме по-горе – избираме най-подходящия. 

Изключително важно е при подбора да не създаваме грешни очаквания:

В един екип от 10 служителя колко ще се развият в организацията през следващите 3 години? Ако отговорът е двама, един или по-малко, защо сме написали в обявата за работа на всички “с желание за развитие”. Ако това е тяхната мотивация и те не я получат до 3 години… 

Задържане на персонал се е наложил като термин в HR, но от B-have Ви предлагаме друг – удовлетвореност от труда. Удовлетворените няма нужда от задържане.

Как да организирате процеса по подбор, въвеждане в организацията, оценка и обратна връзка? – Свържете се с нас.