9

ЮНИ

train the trainer

Място на обучението:

Времетраене на обучението:

Цена на обучението:

 

София – присъствено

2 дни, 9 и 10 юни

400 лв. без ДДС

12

януари

train the trainer

Място на обучението:

Времетраене на обучението:

Цена на обучението:

 

София – присъствено

2 дни, 12 и 13 януари

400 лв. без ДДС

17

януари

управление на екипи

Място на обучението:

Времетраене на обучението:

Цена на обучението:

София – присъствено

2 дни, 17-18 януари

400 лв. без ДДС

15

ЮНИ

управление на екипи

Място на обучението:

Времетраене на обучението:

Цена на обучението:

София – присъствено

2 дни, 15-16 юни

400 лв. без ДДС

28

януари

Пътеводител на емоциите

Място на обучението:

Времетраене на обучението:

Цена на обучението:

София – присъствено

1 ден

100 лв. без ДДС

18
ЮНИ

Пътеводител на емоциите

Място на обучението:

Времетраене на обучението:

Цена на обучението:

София – присъствено

Един ден – 18 Юни

100 лв. без ДДС