Безопасност

Правилата за безопасност и ползването на личните предпазни средства са задължителни, но спазват ли се те в нашата организация?

Знаем ли какви са последствията за организацията ни, когато не се спазват?

Можем ли да подкрепим служителите си да ги спазват и какви са ползите за нас като организация от това?

Темата за безопасността е нормативно наложена и задължителна за всяка организация. Обученията, стандартите, сертификатите са обвързани със законова рамка. Безопасността обаче е основно личен избор, особено когато законите и нормативните разпоредби не се спазват.

Редовно се случва да видим работници без каски, с джапанки, дори и “герои” голи до кръста – това ни кара да си мислим “Щом другите го правят и аз мога!”, “Точно на мен ли ще ми се случи?!?”.

Рядко виждаме трудова злополука и това засилва още повече усещането –  “Това няма да се случи на мен”.

Спазването на правилата за безопасност и ползването на лични предпазни средства влияят на организацията не само финансово. Влияят и на образа на компанията за крайните клиенти и възложителите и за служителите ѝ.

Обучения на B-have за спазване на правилата за безопасност и включването на безопасността в организационната култура на Вашата организация, тя става по-привлекателна, ограничава разходите и глобите и най-важното – спасяваме човешки живот!