управление на екипи

Обучения

b-have организира и провежда обучения с основни теми:

Поведение

Лидерство

Мотивиране

Комуникация

Екипи

Личностно развитие

Каква е формата на провеждане на обученията в b-have и към кого са насочени?

Oбученията са индивидуални и групови, провеждат се онлайн и присъствено. Възможността за модулно обучение Ви дава гъвкавост за избор най-оптимална комбинация. Корпоративните обучения са ексклузивно за служители и работници в една организация, а отворените формати предоставят възможност на всеки желаещ и отговарящ на критериите да се включи. Някои от обученията предлагани от b-have:

 • Успешният екип на компетентния лидер
 • Ефективна работа в екип
 • Успешна обратна връзка
 • Продажби по телефона/лице в лице
 • Обслужване на клиенти по телефона/лице в лице
 • Разрешаване на конфликти
 • Баланс личен живот – работа
 • Развитие на менторски компетенции
 • Ефективни вътрешно-фирмени комуникации
 • Емоционална интелигентност
 • Устойчивост и адаптивност
 • Мотивация и ангажиранe
 • и още