Пътеводител на емоциите

Пътеводител на емоциите

18 ЮНИ

Пътеводител на емоциите

Пътеводител на емоциите

Място на обучението:
Времетраене на обучението:
Цена на обучението:

София – присъствено
1 ден, 18 Юни
100 лв. без ДДС

Workshop за “живия Живот” пълен с емоции, които понякога не разбираме или дори не забелязваме. Един пътеводител в света на собствените ни чувствата и връзките им с емоциите на другите. Обяснение на практическата страна на емоциите и на тяхната роля в контрола на поведението ни, защото изборите, които правим понякога не са рационални, но винаги са свързани с емоция.

28 януари

Пътеводител на емоциите

Пътеводител на емоциите

Място на обучението:                                                                                 София – присъствено

Времетраене на обучението:                                                                           1 ден, 28 януари

 

Цена на обучението:                                                                                                100 лв. без ДДС

Workshop за “живия Живот” пълен с емоции, които понякога не разбираме или дори не забелязваме. Един пътеводител в света на собствените ни чувствата и връзките им с емоциите на другите. Обяснение на практическата страна на емоциите и на тяхната роля в контрола на поведението ни, защото изборите, които правим понякога не са рационални, но винаги са свързани с емоция.

Пътят към емоционална интелигентност е свързан с преживявания и осъзнаване на нашите усещания. Заради това в “Пътеводител на емоциите” от “живия живот”, които Ви вълуват:

Каква е причината да се чувствам по определен начин или какво представляват емоциите?

Живот без емоции?

Емоции и чувства

Как емоциите влияят на здравето ни?

Можем ли да не пренасяме емоциите от работата вкъши и обратно?

Защо, въпречки че знам, че определено действие или поведение е вредно за мен продължавам да го правя – Поведение и поведенчески модели.

Емоционална интелигентност:

  • Разбиране на собствените емоции
  • Емпатия и доверие

Кои са скритите ни мисли за емоциите? Откъде идват, каква е връзката им с емоционалния ни регистър и още много от неразбраното съзнавано и скритото несъзнавано в “Пътеводител на емоциите – наживо за живия живот”

 
 

За участие, моля попълнете и изпратете формата по-долу или се свържете с нас.