Заявка от клиента

Всяко успешно обучение започва със заявка от клиента.

За съжаление и всяко неуспешно обучение започва със заявка от клиента…

Каква е разликата?

Кои заявки водят до успешни обучения и проекти?

Отговорът, разбира се, не е никак лесен. Ето няколко въпроса, които могат да са от полза:

  • Какъв резултат искате да постигнете?
  • Какво от работата Ви в момента Ви пречи да го постигнете?
  • Какви ресурси ще са Ви необходими?
  • Когато го постигнете, нещо друго ще се промени ли?
  • КОГА започвате?

Често е трудно да отговорите на горните въпроси. Свържете с нас, и ще Ви помогнем. Когато имаме отговорите и сме готови със заявката, ще стане ясно и как ще постигнем желания резултат.

Участието на клиента в процеса е изключително важно за успешния резултат, защото в b-have търсим решение по-мярка и с индивидуален подход. Сигурни сме, че не съществува универсално решение за всички ситуации. Съществува обаче универсално правило:

Най-важните условия, за да постигнем желания резултат, са да го осъзнаем, пожелаем, планираме и изпълним заедно.