Измерване на резултати

Определянето на критерии за измерване на ефективността на едно обучение или цялостен проект е задача, която е пряко свързана със заявката от клиента. Следенето на резултатите е важно не само за да можем да определим доколко едно обучение или проект са постигнали целите си, а и за да имаме измерими и ясни цели като цяло и да се придържаме към тях. Множество психологически изследвания доказват именно значимостта на яснота – clarity, за успех на изпълнение на голям набор от задачи.