Изпълнение

При изпълнението на бизнес услугите на b-have Ви предлагаме различни инструменти и формати на провеждане на груповите и индивидуалните дейности. За всеки клиент подбираме този формат, който е най-подходящият за постигане на поставените цели.   

 • Дискусии
 • Концепции
 • Симулации
 • Ролеви игри
 • Storytelling     
 • Игровизации
 • Лично консултиране
 • Лекции
 • Фокус групи
 • Визуализации
 • Проучвания
 • Семинари
 • и още…

За отделните проекти обикновено използваме комбинация от няколко инструмента и всеки от изброените инструменти има няколко варианта. Разнообразието в инструментите Ви позволява да получите точно това, което търсите.