Ефективни екипи и управление на конфликти

Успешният екип се нуждае от конфликти.

Кои обаче са тези конфликти и как помагат на екипа?

Как определяме дали екипът е успешен?

Какво е доверието и каква е връзката му с конфликта?

Вече описахме в Екипи  какво представлява Екипа и знаем, че за да е ефективен следва да има:

Ясно дефинирана основна цел/задача – приета  от всички членове

Членове – подбрани заради техните качества и умения, които да доведат до постигане на основната цел/задача

Ресурси – материали, време, пари и др. необходими за постигане на целта

Конфликтът съпътства екипа през всичките му етапи на съществуване. Понякога той е явен и бурен, но по-тревожен сигнал е когато привидно няма никакви конфликти. Ефективен екип се нуждае от “здравословно” ниво на конфликта свързан с изказване на различни гледни точки. Това не означава, че е необходимо да създаваме конфликти, а да ги управляваме – от b-have ще Ви покажем как.

Екипът в повечето случаи има ръководител или поне организатор, който да администрира дейността му. Екипът има и жизнен цикъл и е изключително важно в кой етап от съществуването си е и каква е историята му, защото тази история обяснява субкултурата му и връзките между членовете на екипа.

С информацията за ръководителя, етапа от жизнения цикъл и спецификите на груповата динамика ние от B-have определяме нивото на доверие, властовите взаимоотношения, видовете конфликти, взаимодействието между членовете и определяме как можем да помогнем на екипа да бъде по-ефективен.

екип