Лидерство

Една изключително активно дискутирана тема в бизнеса и обществото. В B-have ѝ обръщаме внимание основно от гледна точка на реализацията на лидерството в организационна среда. 

Лидерството в организацията може да бъде представено като набор от компетентности на ръководителя, подчинените му или на организация като цяло. В тези три аспекта лидерството се проявява по доста различен начин и включва различни компетентности.

Неформалните лидери са от изключително значение, защото те се явяват и най-ефикасните носители на организационната култура. Като агенти на промяната те са изключително полезни за организацията.

Проявата на лидерските компетенции на хората включени в група е от решаващо значение за разрешаване на конфликти и на други предизвикателства и е директно свързано с ефективността на един екип и готовността на всеки един от участниците в него да поеме отговорност.

Лидерството на ръководителя често е единственият аспект, който широката публика свързва с лидерство. То основно е свързано с ориентацията на ръководителя към два основни аспекта:

Хората и взаимоотношенията помежду им

Задачите и постигането на целите

И тук няма универсална рецепта за успех, защото “различните времена изискват различни лидери”. Ето какво Ви предлагаме от B-have Мениджмънт и Лидерсто