Личностно развитие

Развитието е свързано с промяна. Промяна от едно състояние в друго. Когато темата е личностно развитие тенденциозно сме склонни да го разглеждаме като нещо положително. И нека наистина приемем промяната при личностното развитие за положителна. Промяна към едно по-добро “Аз”.

Как определяме кое е това по-добро “Аз”? Определяме го според потребностите и собствените си поведенческите модели и го променяме, когато те се променят.

При малките деца, родителите решават този въпрос, но с напредването на годините и развитието на личността всеки от нас има възможността сам да определя какво иска да е неговото развитие и да го следва. Понякога по-осъзнато, понякога по-хаотично.

Психологията, психотерапията и донякъде коучингът дават отговори на въпросите свързани с личностното ни развитие. Истината е, че отговорите за собственото ни личностно развитие ги даваме ние – всеки сам за себе си.

Никой не знае отговорите за Вашата личност и Вашите желания по-добре от Вас самите, но доста често има причина да не искате или да не можете да ги чуете. Потърсете Вашите въпроси и Вашите отговори и станете по-ефективни, по-осъзнати и по-щастливи професионалисти, родители, партньори, приятели и най-важното себе си.