Методология

В b-have използваме методи на изследване и изпълнение, които са изключително свързани с науката психология.

Събираме информация със стандартизирани и адаптирани за България тестове и въпросници, структурирани интервюта и други. Информацията се обработва с помощта на статистически и качествен анализ, а за да установим връзките между наблюдаваните характеристики, прилагаме системно структурния метод.

Според заявката може да се използват или комбинират и други методи за изследване и обработка, за да се постигне основната цел – да се определят потребностите и възможностите на изследваните лица и групи.

Според резултата от събраната и обработена информация избираме подходящ формат за постигане на оптимален резултат.