Мотивиране

“Мотивът е опредметена потребност”

Мотивираме се да действаме, когато очакваният резултат ще ни даде това, което искаме. Логично е,че колкото по-вероятно е да успеем и да получим това, което искаме, толкова по-висока ще е и мотивацията ни. Няма как да не отбележим, че мотивацията е пряко свързана с потребностите. Без да се спираме подробно на тях знаем, че някои автори ги подреждат йерархично, други ги делят на мотиватори и демотиватори.

Потребностите на отделния индивид задвижват неговото поведение в стремежа си да ги задоволява. Ако познаваме потребностите на служителите си, ще имаме и карта за разбиране и насърчаване на тяхното поведение. Със сигурност докато ги опознаваме ще срещнем и някои на пръв поглед непонятни, а понякога и нежелани поведения. Част от тях може наистина да се окажат вредни за организацията, но други ще са от особена важност за добрата работа на екипа.

Мотивацията се приема за вътрешна и външна. Дали е възможно да изведем на преден план някоя позабравена потребност, дори да я създадем? Можем ли да увеличим вероятността човек да получи желания резултат от действията си и така да повлияем на поведението му? А ще можем ли да подкрепим човек да е по-успешен и така да е по-полезен за организацията?

Освен индивидуално тази подкрепа може да е насочена и към повече служители. При силна организационна култура потребностите на служителите често са доста по-близки, заради целите и ценностите на групата. Така можем по-лесно да ги обединеним и с действията си да “побутнем” поведението на голяма част от служителите в желаната посока.

Ето какво Ви предлагаме от b-have за да имате ефективни и мотивирани за работа служители – Подбор, мотивация и удовлетвореност от труда