Организационна Култура

Oганизационната култура е пряко свързана с описаната в екипи потребност на всеки един от нас да е част от група за да постигне своите лични цели. Тя е следствие именно от отделните системи на общите и колективно възприети значения, валидни за отделните групи в организацията към определен момент. Тази култура е източникът на символите, езика, идеологията, вярванията, ритуалите и митовете обединяващи членовете на организацията. Организационната култура възниква на база на личностните и демографските характеристики на своите членове както и на техните национални, регионални, религиозни, отраслови култури.

Силната организационна култура е свързана с по-голяма въвлеченост на членовете за постигане на общите цели. Тя е свързана с по-силна идентификация на самите членове с групата. Силната организационна култура обаче не е гаранция за успех на организацията, защото успехът зависи и от естеството на общите цели.

Управлението на организационната култура е едно от най-големите предизвикателства за мениджмънта на една организация. За съжаление в България често дори пропускаме да обърнем внимание, че тази култура съществува.

Докато организацията е все още в размер семеен бизнес организационната култура е тъждествена на семейната култура и управлението и е свързано с промени за самото семейство. Когато обаче персоналът на една организация надхвърли 50 човека, организационната култура вече излиза извън обхвата на културата на семейството. Когато служителите станат над 150, семейните ценности и цели залегнали в организационната култура без управление са обречени да еволюират неконтролируемо и често в нежелана посока.

Заедно можем да разберем каква е организационната култура във вашата фирма, да определим каква желаете да бъде и как ще я постигнем.