И още услуги…

B-have Ви предлага и още услуги:

  • Кризисни интервенции при злополука
  • Различни формати екипни мероприятия за изграждане на екип   извън работна среда и мотивационни речи
  • Различни формати за оценка на персонал
  • Изследване на нагласите на клиенти към продукт на пазара, включително изготвяте на профил на купувача и подкрепа за изграждане на маркетингова стратегия.
  • Лекции и семинари свързани с особеностите на човешкото поведение 

И други услуги свързани с трудова психология, организационна психология, индустриална психология, социална психология, консултативна психология, психология на личността, психология на развитието, когнитивно поведенческа терапия, НЛП и обща психология.