train the trainer

Поведение

За нас в b-have поведението е основната тема (behavior). То е първият и основен индикатор, с който осъзнаваме, че има промяна, че нещо се случва.

При работа с хора, в колектив, с животни, машини, дори софтуер, тяхното поведение е от най-голямо значение за нас. Как се държи новия програмен код на софтуера при срещата си с крайния клиент? Какво е поведението на колата на пътя? Какво е поведението на кучето, когато го извдеш? Как играят на терена скъпата селекция футболисти след трансферите? 

Какво е поведението на обслужващия персонал с клиентите? Как се държи мениджърът с подчинените се? Каква е културата, поведението в организацията?

Различните поведения ни дава информацияза това, какво се случва. Интересно е, че самото поведение е и най-податливата на промяна част от моделите на личността (повече информация psychology made for business).Чрез промяна в поведението на човек може да му помогнем да стане по-ефективен, по-осъзнат и по-щастлив. Същото се случва и в организациите, в които работят хора.