Продажби и връзки с клиенти

Какво прави връзката с клиента успешна?

Как да спечелим нов и да  задържим настоящ клиент?

Отговорите на тези въпроси са свързани с комуникацията ни с клиента и с предварително поставените цели.

Използвайки определени “трикове” от психологията можем лесно да манипулираме възприятията на събеседника. Можем да продадем веднъж, но ако искаме да задържим този клиент подходът е друг.

Обученията на b-have за продажби и обслужване на клиенти, включително и конфликтни клиенти, лице в лице и по телефона са персонализирани и насочени към практиката. С тях Вие получавате опит, знания и подготовка на Вашите служители как да обслужват Вашите клиенти, както Вие желаете. За контрол и постоянно подобряващо се клиентско изживяване от b-have Ви предлагаме изготвяне на цялостна система за обслужване и продажба свързана със стандарти и критерии за оценка.