Мотивация и управление на екип

управление на екипи

15 ЮНИ

управление на екипи

Управление на екип

Място на обучението
Времетраене на обучението:
Цена на обучението:

София – присъствено
2 дни 15 и 16 Юни
400 лв. без ДДС

Обучение, което ще Ви помогне да придобиете и усъвършенствате умения за: ръководене на екип и проследяване на груповата динамика; изгрждане на ефективен екип; лидерство според етапа на групата и индивидуалните различия; емпатия и подкрепа; оценяване на представянето, даване и получаване на обратна връзка; управление на конфликти; поставяне и реализиране на цели чрез доверие и мотивация.

17 

януари

управление на екипи

Мотивация и управление на екип

Място на обучението:
Времетраене на обучението:
Цена на обучението:

София – присъствено       2 дни 17 и 18 януари      400 лв. без ДДС    

Обучение, което ще Ви помогне да придобиете и усъвършенствате умения за: ръководене на екип и проследяване на груповата динамика; изгрждане на ефективен екип; лидерство според етапа на групата и индивидуалните различия; емпатия и подкрепа; оценяване на представянето, даване и получаване на обратна връзка; управление на конфликти; поставяне и реализиране на цели чрез доверие и мотивация.

Какво включва обучението:

Групова динамика

 • Кога и как възниква група
 • Етапи 
 • Индивидуални различия и роли
 • Подгрупи и конфликт 

Организационна култура

 • Субкултури и роли в екипа
 • Правила и норми
 • Подбор
 • Въвеждане в екипа

Емоционална интелигентност

 • Ролята не емоциите
 • Поведение и поведенчески модели
 • Разбиране на собствените емоции
 • Емпатия и доверие

Лидерство в екипа

 • Стилове лидерство
 • Лидерство според особеностите на групата 
 • Управление на кофликти – ефективен екип
 • Цели и поставяне на задачи

Оценка, мотивация и обратна връзка

 • Критерии за оценка на представянето
 • Индивидуален разговор и обратна връзка
 • Екипна атмосфера
 • Обучение и рзвитие

Понеже обучението е основно с практическа насоченост, към всяка тема има упражнения с решаване на реални казуси и дискусия според Вашите въпроси и интереси. 

 
 

За участие, моля попълнете и изпратете формата по-долу или се свържете с нас.