Train The Trainer

12

ЯНУАРИ

train the trainer

Train The Trainer

Място на обучението:                                                                София – присъствено

Времетраене на обучението:                                                 2 дни 12 и 13 януари

 

Цена на обучението:                                                                                400 лв. без ДДС

Практически Workshop – Всички елементи от програмата са насочени към практиката на тези, които обучават. Конкретни техники за изграждане на доверителна връзка, задържане на внимание, презентиране. Различни модели за провеждане на online, присъствени и дистанционни обучения, обратни връзки от участници и оценки на резултата от проведени обучения.

9
ЮНИ

train the trainer

Train The Trainer

Място на обучението:
Времетраене на обучението:
Цена на обучението:

София – присъствено
2 дни 9 и 10 Юни
400 лв. без ДДС

Практически Workshop – Всички елементи от програмата са насочени към практиката на тези, които обучават. Конкретни техники за изграждане на доверителна връзка, задържане на внимание, презентиране. Различни модели за провеждане на обучения, обратни връзки от участници и оценки на резултата от проведени обучения.

Какво включва обучението:

Обслужване на вътрешни клиенти

 • Какво иска клиента – заявка
 • Какво е възможно – ресурс
 • Как ще го измерим – критерии
 • Кой какви отговорности има – преговори

Изграждане на обучение

 • Оптимален обем на материала
 • Продължителност
 • Модели
 • Структура
 • Упражнения
 • Формиране на групи

Провеждане на обучението

 • Покани и подготовка
 • Презентиране
 • Видове комуникация
 • Техники за задържане на вниманието
 • Доверителна връзка
 • Типове учасници 
 • Справяне със съпротивите

Проследяване на резултатите от обученията

 • Обратни връзки
 • Обратна връзка за обучението към възложителя
 • Интервю
 • Въпросници
 • Критерии
 • Промени в представянето

Всички теми ще упражним с практически упражнения и решаване на реални казуси. 

 

 
 

За участие, моля попълнете и изпратете формата по-долу или се свържете с нас.